در آینه رسانه ها

موسس حوزه علمیه سفیران ابوطالب:
عشق امام حسین ما را به عشق الهی می رساند
موسس حوزه علمیه سفیران ابوطالب(ع) گفت: عشق و جذبه نسبت به امام حسین(ع) بسیار مبارک است؛ چراکه در طول عشق و جذبه به خداوند است.

موسس حوزه علمیه سفیران ابوطالب(ع) گفت: زمانی که طلبه وارد حوزه علمیه می‌شود باید بداند که کدام دروس را فرا بگیرد که بعد از فارغ‌التحصیلی خود را فرد مفیدی برای جامعه دانسته و خدمات شایسته‌ای را به مردم ارائه دهد.

موسس حوزه علمیه سفیران ابوطالب(ع) گفت: هیاتی اصیل است که به تبعیت از امام حسین(ع) به نماز جماعت و دوری از گناه بها داده و پس از یک دهه عزادارای برای امام حسین(ع) مردم و عزاداران را به سمت و سوی نماز و اعمال صالح بیشتر سوق دهد.

مؤسس حوزه علمیه سفیران هدایت ابوطالب(ع) گفت: عوامل اصلی پشت پرده کشتارهای میانمار آمریکا و اسرائیل غاصب هستند.

وسائل- مدیر مدرسه علمیه سفیران هدایت ابوطالب(ع) گفت: کسانی که وارد عرصه فقهی می‌شوند باید بدانند که موضوعات درسی آنها باید بتواند در تمام شئونات تمدنی جهان پاسخگو باشد و تحقق تمدن اسلامی گره‌اش به دست آنها باز می‌شود به همین دلیل باید این خودباوری را در خود پرورش دهند.

مؤسس حوزه علمیه سفیران هدایت ابوطالب(ع) گفت: مناسک حج وحدت‌آفرین‌ترین جبهه آرایی شیعیان در مقابل مستکبران است.

صفحه‌ها