محبت خیالی و خشم خیالی یکی از آفت های اتحاد

در چهارمین بخش از عنوان "منبر های یک دقیقه ای"، حجت الاسلام سینایی به تبیین یکی از آفت های مهم وحدت می پردازند.افزودن نظر