حجت الاسلام سینایی: تولی و تبری محور دارد، که محورش هم ولایت است.

سخنرانی حجت الاسلام سینایی  در مسجد حسینی، روز30 بهمن 96 در ایام فاطمیه برگزار شد.افزودن نظر