محمد عزیز

متن از حجت‌الاسلام سینایی:

محمد عزیز که کمتر مورد توجه مردم بود هرشب مسجد می آمد ودر صف های جلو تنها می نشست.یه شب صداش کردم وگفتم بیا روی مبل پیش من بشین،خیلی خوشش آمد واز آن شب به بعد هرشب کنار من می نشست ودرجمع ما عضو ثابت بود. پسری ساده،بی آلایش،کم حرف ودوست داشتنی.