عکس دسته جمعی اساتید محترم و طلاب عزیز حوزه علمیه حضرت ابوطالب در بهمن‌ماه 1397افزودن نظر