سخنرانی استاد مجید سینایی در جشن ضیافت خوبان در فرهنگسرای بهاران

به مناسبت ماه مبارک رمضان

سخنرانی استاد مجید سینایی در جشن ضیافت خوبان در فرهنگسرای بهاران

جشن ضیافت خوبان، در دهه اول ماه مبارک رمضان، با سخنرانی استاد مجید سینایی در فرهنگسرای بهاران برگزار شد.

  • برگزاری جشن ضیافت خوبان، با حضور استاد مجید سینایی در فرهنگسرای بهاران


افزودن نظر