سخنرانی استاد سینایی شهادت امام صادق ع

شهادت امام صادق علیه السلام

سخنرانی استاد سینایی شهادت امام صادق ع

سخنرانی استاد سینایی شهادت امام صادق علیه السلام جمعه صبح  6 خرداد1401 درهیئت سالار زینب منزل آقاسید سعید موسوی فرزند مرحوم آیت الله سید جعفر صفوی زاده اردبیلی. با حضور استاد چنگیز حبیبیان واستاد هویدا.افزودن نظر