راهپیمائی روز قدس 1396 | وب سایت شخصی مجید سینایی

راهپیمائی روز قدس 1396

بانسل جدید انقلاب شاد وامیدوار بر سرآرمانها ایستاده ایم.الحمدلله