دیدار با رئیس کانون های مساجد وزارت ارشاد

کانون حضرت ابوطالب (ع) چند سالی است که در بستر مسجد منیریه و در کنار حوزه علمیه حضرت ابوطالب (ع) به انجام وظایف خود می پردازد. تصویر زیر مربوط به دیدار حجت الاسلام و المسلمین مجید سینایی مدیر کانون حضرت ابوطالب با حجت الاسلام و المسلمین شمس ریاست کانون های مساجد وزارت ارشاد می باشد.

دیدار حجت الاسلام و المسلمین با رئیس کانون های مساجد وزارت ارشاد
دیدار حجت الاسلام و المسلمین با رئیس کانون های مساجد وزارت ارشاد