جشن ولادت امام رضا (ع)

جشن ولادت امام رضا (ع)

محفل انس با قرآن این هفته عطر و بوی رضوی داشت. ولادت امام هشتم (ع) بهانه ی محفل قرآنی ساده و دوستانه بود. در این محفل ابتدا آقای حسن پنداشته به قرائت قرآن پرداخت و در ادامه گروه تواشیحی متشکل از نوجوانان قرآنی به اجرای برنامه پرداختند.

  • محفل انس با قرآن - ولادت امام رضا (ع) - مسجد منیریه - حوزه علمیه حضرت ابوطالب (ع)
  • محفل انس با قرآن - ولادت امام رضا (ع) - مسجد منیریه - حوزه علمیه حضرت ابوطالب (ع)
  • محفل انس با قرآن - ولادت امام رضا (ع) - مسجد منیریه - حوزه علمیه حضرت ابوطالب (ع)
محفل انس با قرآن - ولادت امام رضا (ع) - مسجد منیریه - حوزه علمیه حضرت ابوطالب (ع)