برگزاری کلاس منطق (منطق مظفر)

برگزاری کلاس منطق (منطق مظفر)

اولین جلسه از کلاس استاد مجید سینایی منطق (منطق علامه مظفر) در روز 25 مرداد ماه 94 در مسجد منیریه برای طلاب حوزه علمیه حضرت ابوطالب (ع) برگزار گردید.

شرکت در این کلاس که روزهای دوشنبه و چهارشنبه بعد از نماز مغرب و عشاء برگزار می گردد برای تمامی طلاب حوزه حضرت ابوطالب (ع) آزاد می باشد.

  • کلاس منطق مظفر حوزه عملیه حضرت ابوطالب (ع)
  • کلاس منطق مظفر حوزه عملیه حضرت ابوطالب (ع)
  • کلاس منطق مظفر حوزه عملیه حضرت ابوطالب (ع)
کلاس منطق مظفر حوزه عملیه حضرت ابوطالب (ع)