برگزاری جشن تکلیف دانش آموزان در شبستان مسجد منیریه

با همکاری مسئولین مدرسه ناظم البکاء و مسئولین حوزه علمیه حضرت ابوطالب

برگزاری جشن تکلیف دانش آموزان در شبستان مسجد منیریه

25 اردیبهشت، روزی بود که نوجوانان پر شور مدرسه ناظم البکاء، برای جشن تکلیفشان، مهمان مسجد منیریه بودند.

با هماهنگی های صورت گرفته توسط مسئولین مدرسه شهید ناظم البکاء با مدیریت حوزه، حجت الاسلام صادقی، شبستان مسجد منیریه مهیای ورود دانش آموزان این مدرسه گردید.

برنامه های متنوعی از قبیل سرود، تئاتر و سخنرانی از طرف مسئولین مدرسه صورت برای دانش آموزان برنامه ریزی شده بود که غیر از سخنرانی بقیه موارد توسط خود دانش آموزان مدرسه انجام شد.

حجت الاسلام محمد کاظم رضوانی در این جلسه پر شور با زبانی نوجوان پسند به ذکر مواردی در خصوص سن تکلیف پرداختند.

  • برگزاری جشن تکلیف دانش آموزان مدرسه شهید ناظم البکاء در شبستان مسجد منیریه، حوزه علمیه حضرت ابوطالب علیه السلام
  • برگزاری جشن تکلیف دانش آموزان مدرسه شهید ناظم البکاء در شبستان مسجد منیریه، حوزه علمیه حضرت ابوطالب علیه السلام
  • برگزاری جشن تکلیف دانش آموزان مدرسه شهید ناظم البکاء در شبستان مسجد منیریه، حوزه علمیه حضرت ابوطالب علیه السلام
  • برگزاری جشن تکلیف دانش آموزان مدرسه شهید ناظم البکاء در شبستان مسجد منیریه، حوزه علمیه حضرت ابوطالب علیه السلام
  • برگزاری جشن تکلیف دانش آموزان مدرسه شهید ناظم البکاء در شبستان مسجد منیریه، حوزه علمیه حضرت ابوطالب علیه السلام
برگزاری جشن تکلیف دانش آموزان مدرسه شهید ناظم البکاء در شبستان مسجد منیریه، حوزه علمیه حضرت ابوطالب علیه السلام


افزودن نظر