بازدید از موزه آسمان نمای حرم حضرت عبدالعظیم علیه السلام

با حضور دانش آموزان تحت آموزش مسجد حضرت ابوطالب علیه السلام به همراه والدین

بازدید از موزه آسمان نمای حرم حضرت عبدالعظیم علیه السلام

یکی از بخش های حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام که چندان برای عموم مردم شناخته شده نیست، موزه های این حرم هستند که بازدید از آن ها با پرداخت بهای بلیط ورودی برای عموم مردم آزاد می باشد. بعد از هماهنگی های صورت گرفته، گروهی از دانش آموزان مسجد حضرت ابوطالب علیه السلام به همراه مادرانشان بعد از زیارت امامزادگان واجب التعظیم (حضرت عبدالعظیم و امامزادگان حمزه و طاهر علیهم السلام) از موزه آسمان نمای حرم بازدید کردند. طی این بازدید ابتدا در سالنی مخصوص با سقفی کروی توسط پروژکتوری که مخصوص آن طراحی شده بود فیلمی آموزشی در ارتباط با نجوم پخش شد. سپس بازدید از بخش های مختلف موزه که شامل سنگ شناسی و پدیده های فیزیکی بود صورت پذیرفت.

بازدید دانش آموزان مسجد حضرت ابوطالب علیه السلام و والدین از موزه آسمان نمای حرم حضرت عبدالعظیم علیه السلام


افزودن نظر