اقامه نمازجماعت عید فطر در مسجد حضرت ابوطالب علیه السّلام

اقامه نمازجماعت عید فطر در مسجد حضرت ابوطالب علیه السّلام

اقامه نمازجماعت عید فطر در مسجد حضرت ابوطالب علیه السّلام

اقامه نمازجماعت عید فطر در مسجد و حوزه علمیه ابوالائمه حضرت ابوطالب علیه السّلام 

به امامت حجت الاسلام سیناییافزودن نظر