استاد سینایی بر مزار پدر گرامی؛ مرحوم حاج رجبعلی ندرلو

حجت الاسلام و المسلمین سینایی

بر سر مزار مادر محترمه و

پدر گرامی؛ مرحوم حاج رجبعلی ندرلو