آموزش طهارت اموات به طلاب و روحانیون حوزه علمیه حضرت ابوطالب علیه السلام

به همت معاونت تهذیب حوزه علمیه حضرت ابوطالب

آموزش طهارت اموات به طلاب و روحانیون حوزه علمیه حضرت ابوطالب علیه السلام

در آموزه های اسلامی آمده است که کفن و دفن مسلمین بر همه ی مسلمین واجب کفاییست. لذا آموختن نحوه طهارت و کفن نمودن اموات از ضروریات می باشد.

بعد از هماهنگی های به عمل آمده از طرف معاونت تهذیب حوزه علمیه حضرت ابوطالب علیه السلام با روابط عمومی سازمان بهشت زهرا سلام الله علیها، جلسه ای آموزشی با حضور اساتید امر در نمازخانه بهشت زهرا سلام الله علیها برای طلاب و روحانیون این حوزه علمیه برگزار گردید و سپس طلاب و روحانیون این مدرسه با حضور در سالن تطهیر اموات واقع در مجتمع عروجیان، از نزدیک با ساز و کار تطهیر اموات آشنا شدند.

  • آموزش طهارت اموات به طلاب و روحانیون حوزه علمیه حضرت ابوطالب علیه السلام
  • آموزش طهارت اموات به طلاب و روحانیون حوزه علمیه حضرت ابوطالب علیه السلام
آموزش طهارت اموات به طلاب و روحانیون حوزه علمیه حضرت ابوطالب علیه السلام


افزودن نظر