«تحت سلطه خدا بودن» مهمترین دستاورد دین اسلام است.

حجت الاسلام والمسلمین سینایی، تولیت مدرسه علمیه سفیران هدایت ابوطاب(ع)، مهمترین دستاورد دین اسلام را «تحت سلطه خدا بودن» دانست و گفت: تبعیت از هوای نفس در اصل اسارت انسان و خروج از بندگی خداوند است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت الاسلام والمسلمین سینایی تولیت مدرسه علمیه سفیران هدایت ابوطاب(ع)، امروز در جلسه درس اخلاق که در همین مرکز علمی برگزار شد، گفت: بر اساس آیات و روایات؛ انسان موجودی تحت سلطه است و غیر از این نمی‌تواند باشد.

وی افزود: سلطه نیز به دو گونه است انسان یا تحت سلطه خداوند است و یا تحت سلطه غیر خدا و حالتی جز این دو حالت وجود ندارد.

حجت الاسلام والمسلمین سینایی در معنای اسلام، ابراز کرد: اسلام به معنای تسلیم شدن انسان در برابر خداوند است و این تسلیم تنها مخصوص دوران پیامبر اکرم(ص) نیست بلکه همه انبیا و رسولان مردم را به اسلام و بندگی خداوند دعوت می‌کردند.

تولیت مدرسه علمیه سفیران هدایت ابوطاب(ع) با استناد به آیات قرآن کریم، ادامه داد: چنانچه خداوند درباره حضرت ابراهیم(ع) می‌فرماید: ابراهیم نه یهودی بود و نه نصرانی او مسلم بود؛ مسلم به معنای یک فرقه خاص نیست بلکه به معنای تسلیم شدن در برابر خداوند است.

وی با بیان اینکه همه انسان‌ها یا تحت سلطه خدا هستند و یا لوای غیر خداوند قرار دارند، گفت: تحت سلطه غیر خدا بودن معنای گسترده‌ای دارد؛ ظالمان و جباران عالم کسانی‌اند که پیرو نفس اماره خود باشند و کسانی که در هر مسأله از عقل ناقص خود پیروی می‌کنند در حقیقت تحت سلطه غیر خدا قرار دارند.

حجت الاسلام والمسلمین سینایی ادامه داد: مراد از پیروی از هوای نفس در این کلام این نیست که انسان مدام در این حالت باشد بلکه هر زمانی که انسان از هوای نفس خود پیروی کند در آن زمان تحت سلطه غیر خدا قرار گرفته است.

تولیت مدرسه علمیه سفیران هدایت ابوطاب(ع) مهمترین دستاورد دین اسلام را «تحت سلطه خدا بودن» دانست و گفت: کسی که تسلیم غیر خدا است می‌گوید من آزادم هر چه دلم بخواهم می‌گویم و هر کاری که دلم بخواهد انجام می‌دهم؛ آزادی در این بیان یک جمله غیرمسامحه‌ای است یعنی این فرد از چارچوبی که خداوند قرار داده خود را آزاد کرده اما هنوز در بند است چنین فردی در بند هوای نفس قرار دارد.

وی افزود: حتی چنین انسانی به بندگی نفس اعتراف می‌کند آنجا که می‌گوید هر چه دلم بخواهد انجام می‌دهم در اصل او خود را از سلطه خدا خارج کرده و تحت سلطه هوای نفس قرار داده است، کسی که می‌گوید هر چه بخواهم می‌گویم، هر چه بخواهم می‌خورم، هر چه بخواهم می‌بینم و هر کاری که بخواهم انجام می‌دهم، تحت سلطه نفس اماره خود قرار گرفته و در بند اسارت نفس است.افزودن نظر

نمایش در اسلایدر: 
نمایش در اسلایدر