مجموعه پوسترهای کتسام منتشر شد.

مجموعه پوسترهای کتسام منتشر شد.

مجموعه پوسترهای کتسام منتشر شد.

مجموعه پوسترهای کتسام منتشر شد.

کتسام مخفف کلاس تحلیل سیاسی اسلامی مدرن می‌باشد.

این کلاس که متشکل از نخبگان حوزوی و دانشگاهی است، توسط استاد سینایی اداره می‌شود.افزودن نظر