حجج‌الاسلام نادری و سینایی در جلسه شورای فرهنگی منطقه ۱۷تهران

حجت‌الاسلام مجید سینایی در جلسه شورای فرهنگی منطقه ۱۷تهران،  که در روز دوشنبه ۱۷دی‌ماه ۱۳۹۷ برگزار شد، حضور یافتند.افزودن نظر