به مناسبت دهه کرامت؛ نمایشگاه نقاشی در فرهنگسرای بهاران با حضور گرم استاد سینایی

به مناسبت دهه کرامت؛ نمایشگاه نقاشی در فرهنگسرای بهاران با حضور گرم استاد سینایی

به مناسبت دهه کرامت؛ نمایشگاه نقاشی در فرهنگسرای بهاران با حضور گرم استاد سیناییافزودن نظر