آیت الله مصباح یزدی به ملکوت اعلی پیوست.

آیت الله مصباح یزدی به ملکوت اعلی پیوست.

آیت الله مصباح یزدی به ملکوت اعلی پیوست.

"مصباح انقلاب هم رفت"

آیت الله مصباح یزدی به ملکوت اعلی پیوست.
خط از حجت‌الاسلام سیناییافزودن نظر