یادداشت روز

آموزش و پرورش اسلامی

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر فارسیجانی، به علت ضیق وقت به اجبار و اختصارِ پیش آمده، مواردی را به حضورتان تقدیم می‌دارم و امیدوارم مفید فایده باشد ان‌شاءالله.

الف: پرورش بر آموزش رجحان دارد و مهمتر است و همواره باید حاکم باشد.

تفسیر کوتاه حجت الاسلام سینایی "سوره نساء" آیه 171

تفسیر کوتاه حجت الاسلام سینایی "سوره نساء" آیات 148 تا 154

تفسیر کوتاه حجت الاسلام سینایی "سوره نساء" آیات 102 تا 104

تفسیر کوتاه حجت الاسلام سینایی "سوره نساء" آیات 95 تا 100

تفسیر کوتاه حجت الاسلام سینایی "سوره نساء" آیه 59

تفسیر کوتاه حجت الاسلام سینایی "سوره نساء" آیات 44 تا 46

تفسیر کوتاه حجت الاسلام سینایی "سوره نساء" آیات 34 تا 36

صفحه‌ها